Homogenizace základních geografických dat na hranicích mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Pro přeshraniční aplikace jsou nezbytné prostorové informace formou geodat. Na obou stranách hranice příslušné zeměměřické úřady vedou a poskytují základní geografická data, která tvorí velmi dobrou datovou základnu, data se ovšem vztahují jen na území příslušného státu. Navíc jsou vedena v rozdílném geografickém zobrazení, datovém formátu resp. datovém modelu i jazycích a jejich sémantické významy a geometrie hranice se liší. Cílem projektu je proto [více...]

Download

Informační bulletin k projektu
Logo

Homogenizace dat probíhá s využitím úředních základních geografických dat obou států, a sice německého digitálního geografického modelu ATKIS® Basis-DLM (Úřední topograficko-kartografický informační systém, digitální topografický vektorový model) v modelu AAA a českého digitálního geografického modelu ZABAGED® (Základní báze geografických dat).

V rámci projektu budou vyvíjeny metody, jež umožňují zeměměřickým úřadům tvořit svá data podél státních hranic tak, aby byla sladěna a obsahově porovnavatelná. Přizpůsobení dat tím zahrnuje jak Sémantickou harmonizaci, tak i  Geometrickou homogenizaci.

EFRE